Paikallinen paloturva-ammattilainen palveluksessasi
Rauman Sammutin Oy
Papinhaankatu 16, 26100 Rauma
0445501223
028220230

Koulutus luo pohjan turvalliselle työpaikalle

Tulipalot on helpointa sammuttaa alkuvaiheessa ja sammutusvälineiden oikea käyttö on olennainen osa riskien minimointia. Vielä tehokkaampaa on estää paloa ylipäätään syttymästä. Asianmukainen koulutus ehkäisee vahinkoja jo ennalta ja pienentää palonalkujen aiheuttamia vahinkoja.

Työturvallisuuskorttikoulutuksemme luo pohjaa turvallisemmalle työpaikalle.